Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.01.2021 09:11

Karta veřejné zakázky #MAGS OVO 43537/2021
Zabezpečenie stravovacieho a pitného režimu v karanténnom zariadení pre ľudí bez domova Hradská

Informace

ID zakázky
10389
Název zakázky
Zabezpečenie stravovacieho a pitného režimu v karanténnom zariadení pre ľudí bez domova Hradská
Číslo spisu VZ
MAGS OVO 43537/2021
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
20 085,00 EUR
Hlavní CPV kód
55520000-1 - Zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacieho režimu a pitného režimu pre klientov karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova na Hradskej ulici v Bratislave. Strava pre 1 klienta obsahuje 3 jedlá denne: raňajky, obed, večera. Jedlo by malo byť doručené tak, aby ho bolo možné klientom vydať ku stanoveným časom konzumácie v časoch:
o Raňajky – 8:00
o Obed – 12:00
o Večera – 18:00

Každé jedlo zabalené v jednorazových obaloch oddelene pre každého klienta vrátanie dodania jednorazových príborov spolu s každým jedlom. Nahlasovanie počtu požadovaných obedov zo strany objednávateľa vždy 1 deň dopredu. Strava obsahuje aj pitný režim pre každého klienta 1,5 litra vody denne.
V prípade hromadného dovozu všetkých troch jedál naraz zabezpečí dodávateľ chladničku na skladovanie jedla, prípadne dodatočnú mikrovlnnú rúru na ohrievanie pri vyšších počtoch odberov (15 stravovacích režimov).

Objednávateľ má možnosť objednať aj neúplný stravovací režim (samostatne raňajky, obed alebo večera). V súčasnosti sa požaduje zabezpečiť 42 stravovacích režimov. Množstvo odoberaných denných stravovacích režimov nie je garantovaný, avšak je možné že po navezení ďalších kontajnerov alebo iných možnostiach zväčšovania kapacity karanténneho zariadenia sa v prípade prudkého nárastu pozitívnych klientov bude počet stravovacích režimov narastať.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
15.01.2021 15:00:00

Zadavatel

Název organizace
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Administrátor VZ
Zuzana Štanclová
+421 259356511

Dokumenty