Stav: Probíhající

Serverový čas: 24.01.2021 09:23

Karta veřejné zakázky #804/2020
Mäso a mäsové výrobky

Informace

ID zakázky
10410
Název zakázky
Mäso a mäsové výrobky
Číslo spisu VZ
804/2020
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
55 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
15100000-9 - Živočišné produkty, maso a masné výrobky
Doplňující CPV kód
15111000-9 - Maso skotu
15112000-6 - Drůbež
15113000-3 - Vepřové maso
15130000-8 - Masné produkty
15131100-6 - Výrobky z prejtu
15131200-7 - Sušené, solené, uzené nebo kořeněné maso
15131410-2 - Šunka
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok mäsa a mäsových výrobkov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Predmet zákazky musí spĺňať všetky zákonom stanovené normy pre daný predmet zákazky, musí byť prvej akostnej triedy a musí spĺňať všetky požiadavky na zdravotne nezávadný tovar. Tovar musí byť dodaný nepoškodený v zdravom stave v najvyššej kvalite a s vysledovateľnosťou pôvodu podľa požiadavky verejného obstarávateľa v týchto súťažných podkladoch a v súlade s platnou legislatívnou SR a EÚ.
Množstvá sú určené podľa súčasného počtu stravníkov a nie sú pre verejného obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet počas zmluvného vzťahu môže zmeniť. Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
28.01.2021 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Administrátor VZ
Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty