Stav: Zrušená

Serverový čas: 23.04.2024 19:15

Karta veřejné zakázky #500/2021
CPA Delfín, patrové parkoviště

Informace

ID zakázky
10429
Název zakázky
CPA Delfín, patrové parkoviště
Číslo spisu VZ
500/2021
Evidenční číslo zakázky
2020097
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
31 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45310000-3 - Elektroinstalační práce
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení stavby - výstavba otevřeného parkovacího objektu tvořeného monolitickým železobetonovým skeletem. Objekt bude mít 3 nadzemní podlaží.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení stavby - výstavba otevřeného parkovacího objektu tvořeného monolitickým železobetonovým skeletem. Objekt bude mít 3 nadzemní podlaží.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
22.02.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
CPA Delfín, příspěvková organizace
Adresa
Slovácké nám. 2377
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o., Mgr. Marta Černá, mciservis@mciservis.eu, 573 034 265
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/71177108

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.