Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 20:04

Karta veřejné zakázky #VZ2021-001-MOL-ITS
Posouzení stavebně technického stavu stavby - Městské lázně Znojmo

Informace

ID zakázky
10482
Název zakázky
Posouzení stavebně technického stavu stavby - Městské lázně Znojmo
Číslo spisu VZ
VZ2021-001-MOL-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
250 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Posouzení stavebně technického stavu stavby - Městské lázně Znojmo

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je posouzení stavebně technického stavu stavby - Městské lázně Znojmo, nám. Svobody 2814, 669 02 Znojmo - především z hlediska statiky objektu.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
01.02.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.