Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 20:48

Karta zakázky #OZ07/2021/1
Nákup kameniva pre OZ Trenčín, časť A (bez dopravy), výzva č. 1/2021

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
10527
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZ Trenčín, časť A (bez dopravy), výzva č. 1/2021
Číslo spisu VZ
OZ07/2021/1
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
25 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva pre Odštepný závod Trenčín v nasledujúcich frakciách a množstvách:

4/8 - 100 ton
8/16 - 500 ton
16/32 - 500 ton
32/63 - 2000 ton
63/125 - 500 ton

Zákazka je bez dopravy. Miesto vykládky je ES Trenčianska Turná, Belá 1881/18, 913 21 Trenčianská Turná. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie zákazky je najnižšia cena v EUR bez DPH - hodnota 60 bodov a dopravná vzdialenosť - hodnota 40 bodov. Opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Tovar bude odoberaný postupne, podľa potrieb verejného obstarávateľa. Predpokladá sa odber v priebehu I-III. kvartálu roka 2021.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
03.02.2021 08:00:00
Plánované otevírání nabídek
03.02.2021 09:30:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Trenčín
Adresa
Hodžova 38
Trenčín
911 52, Slovenská republika
Administrátor VZ
Peter Šťastný
peter.stastny@lesy.sk
+421 918333391

Dokumenty