Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 10:16

Karta veřejné zakázky #501/2021
Výměna VZT technologie CPA Delfín Uherský Brod

Informace

ID zakázky
10649
Název zakázky
Výměna VZT technologie CPA Delfín Uherský Brod
Číslo spisu VZ
501/2021
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 300 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45300000-0 - Stavební montážní práce
Doplňující CPV kód
45331000-6 - Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je výměna vzduchotechniky včetně montáže v budově CPA Delfín Uherský Brod, zahrnující měření a regulace, výměny potrubí a provedení stavebních prací.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je výměna vzduchotechniky včetně montáže v budově CPA Delfín Uherský Brod, zahrnující měření a regulace, výměny potrubí a provedení stavebních prací.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
16.02.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
CPA Delfín, příspěvková organizace
Adresa
Slovácké nám. 2377
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen příkazníkem:

MCI SERVIS s.r.o., Mgr. Marta Černá, 573 034 265, mciservis@mciservis.eu
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/71177108

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.