Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.07.2024 12:22

Karta veřejné zakázky #MUHO 5906/2022 OPM
PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE HODONÍN

Informace

ID zakázky
10758
Název zakázky
PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE HODONÍN
Číslo spisu VZ
MUHO 5906/2022 OPM
Evidenční číslo zakázky
Z2022-011267
Číslo oznámení z TED
2022/S 063-165996
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Doplňující CPV kód
71240000-2 - Architektonické, technické a plánovací služby
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71246000-4 - Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu
71247000-1 - Dohled nad stavebními pracemi
71320000-7 - Technické projektování
71350000-6 - Vědecké a technické inženýrské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení rozdělené na jednotlivé stavební objekty, následné zpracování dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení rozdělené na jednotlivé stavební objekty, následné zpracování dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor při realizaci jednotlivých stavebních objektů, vycházející ze zpracované studie „Příměstský les Bažantnice Hodonín“, která je schváleným koncepčním podkladem města. Revitalizací původního hospodářského lesa vznikne příměstský les vytvářející prostředí pro formy pasivního a aktivního odpočinku s kompatibilitou rekreace a ochrany přírody. Současně bude území lesa tvořit propojení městské zeleně s Národní přírodní památkou Hodonínská Dúbrava. Dotčené území příměstského lesa o ploše cca 64 ha bude rozděleno na stavební objekty, které jsou navzájem propojeny. Podrobný popis a rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je specifikován přílohou č. 1 ZD - Dokumentace předmětu VZ.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
06.05.2022 10:00:00
Zadávací lhůta do
04.08.2022

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.