Stav: Probíhající

Serverový čas: 09.12.2022 23:24

Karta veřejné zakázky #21868/2022
Kyjov - rozšíření parkoviště ul. Zahradní

Informace

ID zakázky
10766
Název zakázky
Kyjov - rozšíření parkoviště ul. Zahradní
Číslo spisu VZ
21868/2022
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45223300-9 - Výstavba parkovišť
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření parkoviště na ulici Zahradní.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je vybudování parkovacích stání na ulici Zahradní na místě stávající nevyužité zelené plochy. Dojde k vybudování 27 kolmých a 4 podélných parkovacích stání podél komunikace. Celková plocha řešené stavby je 746,70 m2.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
01.12.2022 10:00:00
Zadávací lhůta do
30.01.2023

Zadavatel

Název organizace
Město Kyjov
Adresa
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ce304b85-43c0-4e30-843a-eccecaba50a1

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.