Stav: Probíhající

Serverový čas: 28.09.2023 10:54

Karta zakázky #12349-MUT-144
Nákup kameniva OZ Žilina - LS Martin - frakcie 0-4, 0-32, 0-63, 8-16. 16-32, 32-63, 90/180 - časť A

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
10774
Název zakázky
Nákup kameniva OZ Žilina - LS Martin - frakcie 0-4, 0-32, 0-63, 8-16. 16-32, 32-63, 90/180 - časť A
Číslo spisu VZ
12349-MUT-144
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
6 700,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Kamenivo pre LS Martin - bez dopravy.
Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva vo frakciách 0-4, 0-32, 0-63, 8-16, 16-32, 32-63, 90-180

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
22.02.2021 14:00:00
Plánované otevírání nabídek
23.02.2021 08:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Žilina
Adresa
Námestie M.R.Štefánika 1
Žilina
011 45, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martin Masiarik
martin.masiarik@lesy.sk
+421 918334978

Dokumenty