Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 12:15

Karta zakázky #19/MESPO/OZ23/2021
Nákup kameniva s dopravou - zimný posyp, časť B- OZ Prešov, MES Prešov - výzva č. 20

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
10833
Název zakázky
Nákup kameniva s dopravou - zimný posyp, časť B- OZ Prešov, MES Prešov - výzva č. 20
Číslo spisu VZ
19/MESPO/OZ23/2021
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 900,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup kameniva s dopravou kamenivo triedené fr. 8/16 (zimný posyp) na Manipulačno expedičný sklad Prešov, Ku Vykládke 15/14127,08006 Prešov - Nižná Šebastová. Množstvo materiálu je 600 t.
Termíny dodania:
od 18.02.2021 do 31.5.2021
Predávajúci predložením ponuky sa zaväzuje termíny dodržať. Dodanie kameniva v mesiacoch február až máj 2021 je závislé od potrieb vonkajšej prevádzky v rámci lesného hospodárstva a zimného počasia. Termín dodania v týchto mesiacoch stanovuje kupujúci. V zmysle súťaže sa kupujúci nezaväzuje odobrať plánované množstvá kameniva.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena zákazky vrátane dopravy v EUR bez DPH, ktorú predkladajú do súťaže predávajúci (váha kritéria 100 bodov).
Kamenivo pre zimný posyp fr. 8/16 sa použije v rámci realizácie zimnej údržby na lesné správy. Spoločná skládka posypového materiálu je na Manipulačno expedičnom sklade Prešov, Ku Vykládke 15/14127,08006 Prešov - Nižná Šebastová. Na túto skládku sa navozí posypový materiál (kamenivo). Dopravu pre túto čiastkovú zákazku zabezpečuje predávajúci.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
17.02.2021 11:00:00
Plánované otevírání nabídek
17.02.2021 11:30:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty