Stav: Probíhající

Serverový čas: 12.04.2021 17:32

Karta veřejné zakázky #MUHO 1859/2021 OPM
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ

Informace

ID zakázky
10835
Název zakázky
OBNOVA PARKU NA MÍROVÉM NÁMĚSTÍ V HODONÍNĚ
Číslo spisu VZ
MUHO 1859/2021 OPM
Evidenční číslo zakázky
Z2021-005179
Číslo oznámení z TED
TED87/2021-005179
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Doplňující CPV kód
71200000-0 - Architektonické a související služby
71300000-1 - Technicko-inženýrské služby
71320000-7 - Technické projektování
71222000-0 - Architektonické služby pro venkovní prostory
71420000-8 - Architektura krajiny
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-krajinářského návrhu obnovy veřejných prostranství Mírového náměstí v Hodoníně.

Popis předmětu VZ

Cílem projektu obnovy Mírového náměstí v Hodoníně je vytvořit kultivovaný veřejný prostor určený primárně k odpočinku a relaxaci, který bude zároveň sloužit pro konání sportovních i vzdělávacích aktivit přilehlých institucí a pro příležitostné pořádání kulturních akcí. Park na Mírovém náměstí by měl nabízet využití všem generacím, pomoci naplňovat společenský potenciál městské části a soudobou interpretací by měl navázat na doposud rezonující původní identitu místa. V širších souvislostech lze od projektu očekávat rehabilitaci veřejného prostoru, oživení zájmu obyvatel o jeho podobu a postupné budování vzájemné důvěry mezi městem a veřejností.

Kritérium hodnocení nabídek
Podle zadávací dokumentace
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Elektronicky i listinně

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
03.05.2021 15:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.