Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 13:30

Karta zakázky #12349-MUT-011- 03
Nákup posypového materiálu - kameniva pre OZ Slovenská Ľupča, frakcia 8-22 rok 2021

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
10922
Název zakázky
Nákup posypového materiálu - kameniva pre OZ Slovenská Ľupča, frakcia 8-22 rok 2021
Číslo spisu VZ
12349-MUT-011- 03
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
5 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom obstarávania je nákup posypového materiálu - kameniva pre OZ Slovenská Ľupča.
Frakcia 8-22, v zmysle slovníka CPV 14212000-0 , 44900000-9.
Miesto dodania tovaru je kameňolom, alebo skládka tovaru dodávateľa.
Dopravu si zabezpečuje obstarávateľ na vlastné náklady.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto vykládky je špecifikované nasledovne: OZ Slovenská Ľupča, katastrálne územie Lučatín, GPS: 48° 78' 21.03" N, 19° 33' 91.22" E
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, pokiaľ bude prekročená predpokladaná hodnota zákazky, ktorá je 5 000,00 €
Termín dodania predmetu zákazky: podľa potreby objednávateľa.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
01.03.2021 08:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Slovenská Ľupča
Adresa
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
976 13, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ján Šárik
jan.sarik@lesy.sk
+421 918334526

Dokumenty