Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 18:23

Karta veřejné zakázky #NR-06-21-OŘ-Ko-OPD
Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI

Informace

ID zakázky
10941
Název zakázky
Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI
Číslo spisu VZ
NR-06-21-OŘ-Ko-OPD
Evidenční číslo zakázky
Z2021-006553
Číslo oznámení z TED
2021/S 037-093525
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
40 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
31200000-8 - Elektrické rozvodné a řídící zařízení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce trakční měnírny Sad B. Němcové XXVI“ spočívající ve výměně technologií trakční měnírny (tj. v demontáži stávající technologie, a v dodávce nové technologie zahrnující její instalaci a montáž) včetně provedení výměnou technologií vynucených stavebních úprav a prací na stavebním objektu měnírny.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
26.03.2021 10:00:00
Zadávací lhůta do
23.09.2021

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Anna Bojková
bojkova@naddat.com
+420 737638436
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.