Stav: Probíhající

Serverový čas: 06.07.2022 22:13

Karta veřejné zakázky #1/ZVZ/2021
Likvidace bioodpadu města Šternberka

Informace

ID zakázky
11192
Název zakázky
Likvidace bioodpadu města Šternberka
Číslo spisu VZ
1/ZVZ/2021
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
4 760 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
90511000-2 - Sběr odpadu
Doplňující CPV kód
90500000-2 - Služby související s likvidací odpadů a odpady
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen BRKO)

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen BRKO) vzniklého údržbou veřejné zeleně na území města Šternberka (včetně jeho místních částí), bioodpadu dodaného společností svážející BRKO od občanů města Šternberka a jeho místních částí, i bioodpadu individuálně dovezeného občany města Šternberka a jeho místních částí. Svozovým místem je areál společnosti Marius Pedersen a.s., Uničovská 64, Šternberk (dále také provozovna zadavatele).
BRKO bude uložen a přepravován ve velkoobjemovém kontejneru o min. objemu kontejneru 35 m3, který zadavateli poskytne vybraný dodavatel.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
29.03.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Administrátor VZ
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty