Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 14:24

Karta zakázky #12349-MUT-164
Nákup kameniva pre Odštepný závod Žarnovica časť A (bez dopravy) - výzva č.2

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
11275
Název zakázky
Nákup kameniva pre Odštepný závod Žarnovica časť A (bez dopravy) - výzva č.2
Číslo spisu VZ
12349-MUT-164
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
18 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie kameniva pre potreby Odštepného závodu Žarnovica. Kamenivo na zimnú údržbu (frakcia 0-4 mm, množstvo 300 ton, frakcia 8-16 mm, množstvo 300 ton). Kamenivo na letnú údržbu (frakcia 0-32 mm, množstvo 200 ton, frakcia 32-63 mm, množstvo 1000 ton, frakcia 16-32 mm, množstvo 200 ton, frakcia 0-125 mm, množstvo 300 ton, frakcia 63-125 mm, množstvo 100 ton). Verejný obstarávateľ určuje miesto pre stanovenie dopravnej vzdialenosti mesto Žarnovica, ako stred územia Odštepného závodu Žarnovica.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
26.03.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Žarnovica
Adresa
Železničná 13/613
Žarnovica
966 81, Slovenská republika
Administrátor VZ
Jozef Dobák
jozef.dobak@lesy.sk
+421 918334641

Dokumenty