Stav: Probíhající

Serverový čas: 22.01.2022 12:32

Karta veřejné zakázky #65/2018/sir
Město Šternberk – stavební úpravy kom. ulice gen. Eliáše- projektová dokumentace

Informace

ID zakázky
1129
Název zakázky
Město Šternberk – stavební úpravy kom. ulice gen. Eliáše- projektová dokumentace
Číslo spisu VZ
65/2018/sir
Evidenční číslo zakázky
44/2018
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Předmět VZ

Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav komunikací ulice gen. Eliáše

Popis předmětu VZ

Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav komunikací ulice gen. Eliáše a všech souvisejících stavebních objektů v rozsahu dle studie stavebních úprav komunikace gen. Eliáše zpracované Ing. Petrem Doleželem, Na Šibeníku 42, Olomouc, z května 2018.
Součástí řešení předmětu plnění nebudou vodohospodářské objekty (vodovod, kanalizace – s výjimkou návrhu systému odvodnění komunikace) – řeší jejich vlastník a správce

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
22.10.2018 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Administrátor VZ
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty