Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 22:53

Karta zakázky #21/LS03/OZ23/2021
Nákup kameniva na opravu lesnej cesty Sanečková k.ú. Údol v pôsobnosti LS Sabinov časť A - výzva č.21

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
11399
Název zakázky
Nákup kameniva na opravu lesnej cesty Sanečková k.ú. Údol v pôsobnosti LS Sabinov časť A - výzva č.21
Číslo spisu VZ
21/LS03/OZ23/2021
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
4 700,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva na opravu lesnej cesty Sanečková k.ú. Údol v pôsobnosti LS Sabinov v množstve 400 ton a 63/125 v množstve 200 ton.
Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky bude k.ú. Údol, okres Stará Ľubovňa. Údol sa nachádza v Ľubovnianskej kotline, v údolí rieky Poprad. Susedí na juhu s obcou Plaveč, na východe s obcou Orlov, na severe s obcou Matysová a na západe s obcou Plavnica.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Určenie miesta vykládky: Verejný obstarávateľ určuje miesto vykládky bude lesná cesta Sanečková v k.ú. Údol, okres Stará Ľubovňa

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
30.03.2021 13:00:00
Plánované otevírání nabídek
30.03.2021 13:30:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Adresa
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Dokumenty