Stav: Probíhající

Serverový čas: 12.04.2021 14:11

Karta DNS #DNS_SZ_OOPP_COVID_2021
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre Vš. nemocnicu Rimavská Sobota a Vš. nemocnicu Žiar nad Hronom

Informace

ID zakázky
11415
Název zakázky
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre Vš. nemocnicu Rimavská Sobota a Vš. nemocnicu Žiar nad Hronom
Číslo spisu VZ
DNS_SZ_OOPP_COVID_2021
Evidenční číslo zakázky
16845 - MUT
Číslo oznámení z TED
2021/S 061-154129
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
651 851,52 EUR
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske
subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou
jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
26.04.2021 09:00:00
Plánované otevírání žádostí
26.04.2021 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Svet zdravia, a. s.
Adresa
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava
851 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Osoba poverená zriadením DNS
+421 904420290
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19222

Dokumenty