Stav: Zrušená

Serverový čas: 23.01.2022 04:36

Karta veřejné zakázky #NsPCL220/21-právní
Systém pro správu zaměstnaneckých benefitů

Informace

ID zakázky
11435
Název zakázky
Systém pro správu zaměstnaneckých benefitů
Číslo spisu VZ
NsPCL220/21-právní
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
72411000-4 - Poskytovatelé internetových služeb (ISP)
Doplňující CPV kód
72513000-4 - Automatizace administrativních prací
79990000-0 - Různé služby pro podniky
92000000-1 - Rekreační, kulturní a sportovní služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je pořízení/zpřístupnění Nástroje na správu a čerpání zaměstnaneckých výhod (benefitů) v oblasti sportu, kultury, rekreace, zdraví a vzdělávání.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je pořízení/zpřístupnění Nástroje na správu a čerpání zaměstnaneckých výhod (benefitů) v oblasti sportu, kultury, rekreace, zdraví a vzdělávání.

Nástrojem se rozumí internetová aplikace, která umožní zadavateli jako zaměstnavateli poskytovat svým zaměstnancům odměny ve formě zaměstnaneckých benefitů (poukázek, bodů nebo kreditů), které budou vyjadřovat určitou finanční hodnotu. Tyto benefity pak bude moci zaměstnanec zadavatele uplatnit u v Systému zařazených poskytovatelů služeb nebo zboží, a to jak v kamenných obchodech, tak přes internetové stránky těchto poskytovatelů včetně jejich e-shopů.

Zaměstnanecké benefity nabízené dodavatelem prostřednictvím Nástroje musí spadat do kategorie tzv. volnočasových benefitů, které je zaměstnavatel oprávněn poskytovat svým zaměstnancům nebo jejich rodinným příslušníkům z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to dle ust. § 6 odst. 9, písm. d) zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
30.04.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
30.04.2021 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.