Stav: Probíhající

Serverový čas: 12.04.2021 14:02

Karta veřejné zakázky #NR-28-21-OŘ-Ko
Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly II

Informace

ID zakázky
11508
Název zakázky
Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly II
Číslo spisu VZ
NR-28-21-OŘ-Ko
Evidenční číslo zakázky
Z2021-010720
Číslo oznámení z TED
2021/S 065-168940
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
31500000-1 - Elektrické zdroje světla a svítidla
Doplňující CPV kód
31524000-5 - Stropní a nástěnná svítidla
45311000-0 - Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
45316000-5 - Instalace a montáž osvětlovacích a signalizačních systémů
71320000-7 - Technické projektování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly II

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly II“, v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby. Předmětem veřejné zakázky je i provádění servisních služeb po dobu záruky. Rozsah těchto servisních služeb se vztahuje k instalovanému umělému osvětlení. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
03.05.2021 10:00:00
Zadávací lhůta do
30.11.2021

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.