Stav: Zrušená

Serverový čas: 20.01.2022 02:19

Karta zakázky #IKT/NCZI/2020-07
IKT/NCZI/2020-007 Kritický HW a SW pre prevádzku eZdravia

Komunikace