Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 18:00

Karta veřejné zakázky #NR-04-21-OŘ-Če-OPD
Traťový úsek Dolní Vítkovice - Kolonie Jeremenko - Zvyšování rychlosti

Informace

ID zakázky
11545
Název zakázky
Traťový úsek Dolní Vítkovice - Kolonie Jeremenko - Zvyšování rychlosti
Číslo spisu VZ
NR-04-21-OŘ-Če-OPD
Evidenční číslo zakázky
Z2021-010873
Číslo oznámení z TED
2021/S 065-168800
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
17 100 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45234120-3 - Výstavba městských drah
45234121-0 - Výstavba tramvajových drah
45234126-5 - Výstavba tramvajových tratí
45234129-6 - Pokládka kolejí městské dráhy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

Traťový úsek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko – Zvyšování rychlosti

Popis předmětu VZ

Předmětem sektorové veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení díla – rekonstrukce tramvajové trati s cílem zvýšení traťové rychlosti tramvajových vlaků na tramvajové trati v úseku tramvajová zastávka Dolní Vítkovice a tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko, v obou směrech.
Realizace veřejné zakázky bude probíhat za vyloučení tramvajového provozu v rozsahu dle požadavků zadavatele a nabídky dodavatele.
Bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1, č. 4 a č. 5 zadávací dokumentace, které jsou její nedílnou přílohou.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
12.05.2021 10:00:00
Zadávací lhůta do
12.11.2021

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.