Stav: Probíhající

Serverový čas: 28.01.2022 08:43

Karta veřejné zakázky #66/2018/sir
Město Šternberk – cyklistické komunikace Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu, Masarykova - projektová dokumentace

Informace

ID zakázky
1155
Název zakázky
Město Šternberk – cyklistické komunikace Nádražní, Olomoucká, Bojovníků za svobodu, Masarykova - projektová dokumentace
Číslo spisu VZ
66/2018/sir
Evidenční číslo zakázky
43/2018
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Předmět VZ

Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení na komunikace pro cyklistickou dopravu a všech se stavbou komunikace souvisejících stavebních objektů, vč. vyvolaných investic, v rozsahu příslušných etap řešení dle „Studie propojení cyklistických komunikací ve Šternberku“, zpracované Ing. Petrem Smítalem, Hviezdoslavova 114/1, Olomouc, z března 2018. Předmětem PD jsou etapy č. 1 a 4. Součástí zakázky je i příslušná inženýrská činnost vč. získání pravomocného územního rozhodnutí.

Popis předmětu VZ

podrobný popis VZ - viz. Výzva k podání cenové nabídky

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta na předkládání nabídek
22.10.2018 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Administrátor VZ
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty