Stav: Probíhající

Serverový čas: 28.10.2021 02:02

Karta DNS #DNS_SV_OOPP_COVID_2021
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.

Informace

ID zakázky
11593
Název zakázky
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
Číslo spisu VZ
DNS_SV_OOPP_COVID_2021
Evidenční číslo zakázky
18166 - MUT
Číslo oznámení z TED
2021/S 069-174743
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
395 400,00 EUR
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 09:00:00
Plánované otevírání žádostí
10.05.2021 09:00:00
Lehota na doručovanie žiadostí po zriadení
01.07.2023 23:59:59

Zadavatel

Název organizace
Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, a. s.
Adresa
MUDr. Pribulu 412/4
Svidník
089 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Osoba poverená zriadením DNS
+421 904420290
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20694

Dokumenty