Stav: Probíhající

Serverový čas: 01.08.2021 22:41

Karta DNS #DNS_SNV_OOPP_COVID_2021
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s.

Informace

ID zakázky
11594
Název zakázky
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s.
Číslo spisu VZ
DNS_SNV_OOPP_COVID_2021
Evidenční číslo zakázky
18167 - MUT
Číslo oznámení z TED
2021/S 069-174840
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
427 308,00 EUR
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 13:00:00
Plánované otevírání žádostí
10.05.2021 13:00:00
Lehota na doručovanie žiadostí po zriadení
30.06.2023 23:59:59

Zadavatel

Název organizace
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Adresa
Jánskeho 1
Spišská Nová Ves
052 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Osoba poverená zriadením DNS
+421 904420290
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9494

Dokumenty