Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.10.2021 07:55

Karta DNS #SZ_DS_OOPP
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

Informace

ID zakázky
11603
Název zakázky
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Číslo spisu VZ
SZ_DS_OOPP
Číslo oznámení z TED
2021/S 069-174890
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
638 995,20 EUR
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Doplňující CPV kód
35113410-6 - Ochranné oděvy proti chemickým a biologickým prostředkům
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup
ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice,
ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre
potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou
jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom
systému JOSEPHINE.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
Neomezeno

Zadavatel

Název organizace
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s.
Adresa
Veľkoblahovská 23
Dunajská Streda
929 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Daniel Mikuščák
sz.mikuscak@proebiz.com
+421 918600969

Dokumenty