Stav: Probíhající

Serverový čas: 29.01.2023 00:57

Karta veřejné zakázky #VZ-ZVZ-2021-001-MOL-ITS
Krytý bazén Znojmo – Louka – TDI a BOZP

Informace

ID zakázky
11613
Název zakázky
Krytý bazén Znojmo – Louka – TDI a BOZP
Číslo spisu VZ
VZ-ZVZ-2021-001-MOL-ITS
Evidenční číslo zakázky
Z2021-011126
Číslo oznámení z TED
2021/S 065-166717
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Užší řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
71315400-3 - Stavební dozor
Doplňující CPV kód
71317210-8 - Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Výkon TDI a činnost BOZP

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění zakázky je výkon technického dozoru investora a činnost koordinátora BOZP v rámci stavby díla s názvem „Krytý bazén Znojmo – Louka“, jehož předmětem je výstavba nového krytého bazénu Znojmo Louka, umístěného v areálu městské plovárny pod Louckým klášterem. Součástí díla jsou také přístupové chodníky, rozšíření parkoviště a kácení stromů.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání žádostí
03.05.2021 09:00:00
Lhůta pro podání nabídek
31.05.2021 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
31.05.2021 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
VIA Consult a.s.
zadavacirizeni@viaconsult.cz
+420 603291633
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty