Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.08.2022 18:04

Karta veřejné zakázky #S-SLE/15201/21
Regenerace sídliště Kamenec – III. etapa

Informace

ID zakázky
11631
Název zakázky
Regenerace sídliště Kamenec – III. etapa
Číslo spisu VZ
S-SLE/15201/21
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
12 933 930,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45110000-1 - Demolice a zemní práce
45233160-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45300000-0 - Stavební montážní práce
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
45112710-5 - Krajinné úpravy zelených ploch
45233200-1 - Různé povrchové práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Regenerace sídliště Kamenec

Popis předmětu VZ

Účelem regenerace sídliště je zajištění důstojného vzhledu a kvality života na sídlišti. Cílem je i vytvořit nové prostory pro trávení volného času obyvatel sídliště všech věkových kategorií a motivovat je k jeho kvalitnějšímu využívání. To předpokládá zbavit území jeho mono funkčnosti, zlepšit podmínky pro bezpečnost obyvatel na sídlišti. Dále pak upravit plochy zeleně a doplnit pobytové plochy spolu s chybějícími komunikačními trasami. Důležitým cílem stavby je kvalitněji propojit jednotlivé bloky domů, aby nedocházelo k vyšlapávání cestiček v trávě. Dojde ke zlepšení vzhledu a funkčnosti veřejné zeleně. Z hlediska využívání a technického stavu byly posouzeny rovněž plochy sportovišť s návrhem na jejich odstranění či rekonstrukci. V místech vyšlapaných pěšin byly navrženy nové pěší komunikace. Nově je navrženo dětské hřiště a hřiště pro badminton. Stávající vyhrazená místa pro odpadové kontejnery budou ohrazena. Stávající zeleň bude doplněna o nové dřeviny. Doplněné veřejné osvětlení bude vzhledově ve stejném provedení jako je VO stávající, budou osazena stejná nebo vzhledově podobná svítidla s výbojkovými světelnými zdroji.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
26.04.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
26.04.2021 10:05:00
Zadávací lhůta do
25.07.2021

Zadavatel

Název organizace
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Adresa
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.