Stav: Probíhající

Serverový čas: 12.04.2021 13:57

Karta veřejné zakázky #30/21
Likvidace plevelů v kolejišti tramvajové dráhy - Brno 2021

Informace

ID zakázky
11636
Název zakázky
Likvidace plevelů v kolejišti tramvajové dráhy - Brno 2021
Číslo spisu VZ
30/21
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Likvidace plevelů v kolejišti tramvajové dráhy - Brno 2021

Popis předmětu VZ

2.1. Předmětem veřejné zakázky je provedení likvidace veškerých rostlin rostoucích z kolejiště tramvajové dráhy v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy-Seznam ploch pro likvidaci plevelů-Brno 2021, formou postřiku k tomu vhodnými přípravky. Vlastní postřik bude proveden ručně nebo pomocí vlastní kolejové techniky poskytovatele. Pro postřik nebude použit prostředek s obsahem látky Glyfosát.

2.2. Pro dosažení maximální účinnosti bude postřik proveden v době vegetačního období od 1.5.2021 do 31.10.2021 (úklid pak do 30.11.2021) a to maximálně ve čtyřech aplikacích. Aplikace bude provedena v klimatických podmínkách vhodných pro účinnost zvoleného přípravku. Výzvu poskytovateli k provedení aplikace v době plnění smlouvy provede zástupce objednatele-vedoucí střediska Tratě ED.
Plochy a jejich rozsah určené k likvidaci plevelů je patrný z přílohy č. 1-Seznam ploch pro likvidaci plevelů- Brno 2021.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.04.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Administrátor VZ
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty