Stav: Probíhající

Serverový čas: 23.09.2023 13:07

Karta zakázky #12349-MUT-173
Nákup kameniva pre Odštepný závod Považská Bystrica, ES Lednické Rovne, frakcie 0/22, 32/63, 63/125, LK - časť B (s dopravou)

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
11642
Název zakázky
Nákup kameniva pre Odštepný závod Považská Bystrica, ES Lednické Rovne, frakcie 0/22, 32/63, 63/125, LK - časť B (s dopravou)
Číslo spisu VZ
12349-MUT-173
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
7 040,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetnom zákazky je dodanie kameniva na expedičný sklad Lednické Rovne, frakcie 0/22, 32/63, 63/125 a lomový kameň.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto vykládky : Expedičný sklad Lednické Rovne, Ul. Sv. Anny 121, 020 61 Lednické Rovne.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
27.04.2021 08:00:00
Plánované otevírání nabídek
27.04.2021 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Považská Bystrica
Adresa
Orlové 300
Považská Bystrica
017 22, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ján Osrman
jan.osrman@lesy.sk
+421 918335307

Dokumenty