Stav: Probíhající

Serverový čas: 12.04.2021 14:18

Karta zakázky #2021-DNS-1-12-014
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok na roky 2021-2024, výzva č. 14, LS Liptovská Osada

Informace

ID zakázky
11657
Název zakázky
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Liptovský Hrádok na roky 2021-2024, výzva č. 14, LS Liptovská Osada
Číslo spisu VZ
2021-DNS-1-12-014
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
24 675,00 EUR
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
19.04.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
19.04.2021 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Liptovský Hrádok
Adresa
J. Martinku 110
Liptovský Hrádok
033 11, Slovenská republika
Administrátor VZ
Peter Grellneth
peter.grellneth@lesy.sk
+421 918335409

Dokumenty