Stav: Probíhající

Serverový čas: 12.04.2021 13:40

Karta veřejné zakázky #08/2021/sir
Intenzifikace ČOV Šternberk – TDS

Informace

ID zakázky
11667
Název zakázky
Intenzifikace ČOV Šternberk – TDS
Číslo spisu VZ
08/2021/sir
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Předmět VZ

Výkon technického dozoru stavby - intenzifikace ČOV ve Šternberku

Popis předmětu VZ

Jedná se o výkon funkce technického dozoru stavebníka při realizaci stavby. V rámci stavby je řešena intenzifikace ČOV Šternberk. Jedná se především o zvýšení kapacity aktivační nádrže, která je objemově dostatečná pro čištění odpadní vody se zatížením odpovídajícím 23 000 EO, této kapacitě však neodpovídá stávající oxygenační kapacita provzdušňovacího systému (výkon dmychadel a kapacita aeračních elementů).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
23.04.2021 12:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Šternberk
Adresa
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Česká republika
Administrátor VZ
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty