Stav: Probíhající

Serverový čas: 25.09.2023 23:11

Karta zakázky #12349-MUT-175
Nákup kameniva OZ Žilina - LS Žilina - Ovčiarsko -frakcie 32-63, 63-125 a lomový kameň - časť A bez dopravy

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
11679
Název zakázky
Nákup kameniva OZ Žilina - LS Žilina - Ovčiarsko -frakcie 32-63, 63-125 a lomový kameň - časť A bez dopravy
Číslo spisu VZ
12349-MUT-175
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
3 800,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
23.04.2021 16:00:00
Plánované otevírání nabídek
26.04.2021 08:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Odštepný závod Žilina
Adresa
Námestie M.R.Štefánika 1
Žilina
011 45, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martin Masiarik
martin.masiarik@lesy.sk
+421 918334978

Dokumenty