Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 12:20

Karta zakázky #1999/2021/1191
Nákup kameniva pre Odštepný závod Námestovo, LS Paráč, časť B (s dopravou) – výzva č.3

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
11700
Název zakázky
Nákup kameniva pre Odštepný závod Námestovo, LS Paráč, časť B (s dopravou) – výzva č.3
Číslo spisu VZ
1999/2021/1191
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
3 900,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie kameniva pre OZ Námestovo - Lesná správa Paráč

P.č. Materiál / frakcia ... Množstvo (tona)
1. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 0/32 ... 100 t
2. Kamenivo zo žuly alebo dolomitu 32/63 ...150 t

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2021 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
26.04.2021 09:10:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR,Odštepný závod Námestovo
Adresa
Miestneho priemyslu 569
Námestovo
029 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Dokumenty