Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.10.2021 10:09

Karta DNS #OCOZ RUK 1228/2021
Nábytok pre UK - 2021

Informace

ID zakázky
11743
Název zakázky
Nábytok pre UK - 2021
Číslo spisu VZ
OCOZ RUK 1228/2021
Číslo oznámení z TED
2021/S 072-182973
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
1 000 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
39100000-3 - Nábytek
Doplňující CPV kód
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodávanie nábytku bežne dostupného na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované súčasti prostredníctvom dynamického nákupného systému.
Ide najmä o dodávanie kancelárskeho nábytku, nábytku do internátov (skrine, stolíky, postele, stoličky, police, garniže,...), nábytok do bytov a apartmánov, ubytovní, nábytok do rokovacích miestností, do spoločenských miestností, archívne skrine, mobilné a statické regály pre archív,.....
Súčasťou dodania sú aj súvisiace služby, ktoré budú bližšie špecifikované vo výzvach na predkladanie ponúk. Ide napr. o zameranie, dopravu na miesto plnenia, vynesenie a vyloženie tovaru na konkrétne miesto, montáž, likvidáciu a odvoz odpadu a pod.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
10.05.2021 10:30:00
Doba trvania DNS
17.05.2022 00:00:00

Zadavatel

Název organizace
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ema Paulovičová
ema.paulovicova@rec.uniba.sk
+421 290109616
Internetový odkaz na Profil zadavatele
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Zakázky