Stav: Zrušená

Serverový čas: 14.08.2022 06:30

Karta zakázky #IKT/NCZI/2020-007a
IKT/NCZI/2020-007 Kritický HW a SW pre prevádzku eZdravia

Komunikace