Stav: Zrušená

Serverový čas: 22.01.2022 16:36

Karta zakázky #IKT/NCZI/2020-007a
IKT/NCZI/2020-007 Kritický HW a SW pre prevádzku eZdravia

Komunikace