Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.03.2023 05:07

Karta veřejné zakázky #MUHO 5346/2021 OPM
DODÁVKA NÁPOJOVÝCH KELÍMKŮ K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ PRO MĚSTO HODONÍN

Informace

ID zakázky
11966
Název zakázky
DODÁVKA NÁPOJOVÝCH KELÍMKŮ K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ PRO MĚSTO HODONÍN
Číslo spisu VZ
MUHO 5346/2021 OPM
Evidenční číslo zakázky
Z2021-022800
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Hlavní CPV kód
19520000-7 - Výrobky z plastů
Doplňující CPV kód
39220000-0 - Kuchyňské zařízení, domácí potřeby a zařízení pro pohostinství
39221000-7 - Kuchyňské zařízení
39221100-8 - Kuchyňské nádobí
39221110-1 - Nádobí
39221120-4 - Šálky a sklenice
39221140-0 - Nádoby na vodu
39221180-2 - Kuchyňské potřeby
55400000-4 - Podávání nápojů
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky „Dodávka nápojových kelímků k opakovanému použití pro město Hodonín“ je dodávka (nákup) polypropylenových nápojových kelímků k opakovanému použití včetně potisku a přepravních boxů.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky „Dodávka nápojových kelímků k opakovanému použití pro město Hodonín“ je dodávka (nákup) polypropylenových nápojových kelímků k opakovanému použití včetně potisku a přepravních boxů.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 ZD – Návrh Kupní smlouvy, jež je jako příloha nedílnou součástí ZD.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.05.2021 13:00:00
Zadávací lhůta do
08.08.2021

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Andrea Nedůchalová
neduchalova.andrea@muhodonin.cz
+420 518316454
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.