Stav: Probíhající

Serverový čas: 13.05.2021 07:56

Karta veřejné zakázky #NR-30-21-OŘ-Ko
PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť

Informace

ID zakázky
11991
Název zakázky
PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť
Číslo spisu VZ
NR-30-21-OŘ-Ko
Evidenční číslo zakázky
Z2021-014598
Číslo oznámení z TED
2021/S 084-218037
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
1 800 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Předmět VZ

PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť

Popis předmětu VZ

Předmět plnění veřejné zakázky „PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť“ je rozdělen na šest (6) samostatných části.
Předmětem jednotlivých částí je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) / vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby, v rozsahu přílohy č 10 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění / přílohy č. 3 a 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění, včetně oceněného i neoceněného soupisu prací. Předmětem plnění díla je rovněž inženýrská činnost spojená s vydáním příslušného(ných) povolení pro realizaci stavby a výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
28.05.2021 10:00:00
Zadávací lhůta do
25.11.2021

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 1 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)“

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
350 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 2 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Horymírová (oba směry)“

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
250 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 3 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Muglinovská (oba směry)“

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
400 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 4 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Rektorát VŠB (z centra)“

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
200 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 5 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
350 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 6 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Kunčičky kostel (oba směry)“

Stav
Probíhající
Předpokládaná hodnota bez DPH
250 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
71320000-7 - Technické projektování
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy