Stav: Probíhající

Serverový čas: 13.05.2021 08:15

Karta zakázky #1/LSŤP-DNS/2021-006
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T na roky 2021 - 2024 výzva č.6

Informace

ID zakázky
12174
Název zakázky
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T na roky 2021 - 2024 výzva č.6
Číslo spisu VZ
1/LSŤP-DNS/2021-006
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
27 615,88 EUR
Hlavní CPV kód
77211000-2 - Služby související s těžbou dřeva
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Lesnícke služby v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
14.05.2021 08:00:00
Plánované otevírání nabídek
14.05.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
Miroslav Bača
miroslav.baca@lesy.sk
+421 907934823

Dokumenty