Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.03.2023 15:48

Karta veřejné zakázky #MUHO 5834/2021 OPM
HODONÍN – PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I/55 – LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE

Informace

ID zakázky
12210
Název zakázky
HODONÍN – PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I/55 – LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE
Číslo spisu VZ
MUHO 5834/2021 OPM
Evidenční číslo zakázky
Z2021-028591
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště
45221110-6 - Výstavba mostů
45221000-2 - Stavební úpravy mostů a tunelů, šachet a podchodů
45221100-3 - Stavební úpravy mostů
45221111-3 - Výstavba silničních mostů
45221113-7 - Výstavba mostů pro pěší
45221120-9 - Výstavba nadjezdů
45221121-6 - Výstavba silničních nadjezdů
45220000-5 - Konstrukční a stavební práce
44212120-6 - Mostní konstrukce
45223800-4 - Instalace a montáž montovaných staveb
45300000-0 - Stavební montážní práce
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
45233140-2 - Práce na stavbě silnic
45262300-4 - Betonářské práce
45262310-7 - Železobetonářské práce
45262311-4 - Betonářské stavební práce
45262340-6 - Injektážní práce
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem zakázky je novostavba lávky pro cyklisty a chodce, včetně navazujících úseků stezky pro chodce a cyklisty v celkové délce 251,48 m.

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je novostavba lávky pro cyklisty a chodce, včetně navazujících úseků stezky pro chodce a cyklisty v celkové délce 251,48 m. Výstavbou lávky dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnici I/55 – bude vytvořeno mimoúrovňové křížení pro provoz chodců a cyklistů se silnicí I/55. Jedná se o dočasnou stavbu, do doby realizace plánované dálnice D55.

Navazující komunikace jsou tvořeny zpevněnou částí komunikace pro chodce a cyklisty v šířce 3,00 m a nezpevněnými krajnicemi ze štěrkodrti, v šířce 0,75 m. Stezka je navržena jako dvoupruhová, obousměrná – jízdní pruh má šířku 1,50 m. Lávka je navržena ze dřeva, hlavní nosnou konstrukci tvoří dvojice parapetních nosníků z lepeného lamelového dřeva. Jedná se o lávku spojitou, lávka má dvě pole. Délka přemostění je 55,55 m. Šířka lávky je 3,80 m. Nosníky jsou na opěrách uloženy přes ocelová čepová ložiska na úložné prahy. Spodní stavba je monolitická železobetonová, opěry s rovnoběžnými křídly a závěrnými zídkami. Založení je prostřednictvím mikropilot dl. 8,0 m.

Členění stavby na stavební objekty:
SO 201 – Lávka pro cyklisty a chodce
SO 202 – Rámový propustek

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
07.06.2021 13:00:00
Zadávací lhůta do
05.09.2021

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.