Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.10.2022 05:02

Karta veřejné zakázky #NsPCL256/21-právní
Telekomunikační služby pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

ID zakázky
12231
Název zakázky
Telekomunikační služby pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Číslo spisu VZ
NsPCL256/21-právní
Evidenční číslo zakázky
Z2021-028316
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
4 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
64212000-5 - Mobilní telefonní služby
Doplňující CPV kód
64210000-1 - Telefonní služby a přenos dat
72300000-8 - Datové služby
32500000-8 - Telekomunikační přístroje na přenos dat
64200000-8 - Telekomunikační služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Poskytování telekomunikačních služeb

Popis předmětu VZ

Předmět plnění veřejné zakázky je poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora a zajištění veškerých činností související s poskytováním požadovaných služeb, a to na území České republiky, resp. V zahraničí, v objemu a rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 1 - „Technická specifikace“ této zadávací dokumentace.

Předpokládaný objem služeb je dán Přílohou č. 2 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny, která zároveň slouží ke stanovení jednotkových cen pro stanovení nabídkové ceny, která je předmětem hodnocení.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

Ano

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
24.05.2021 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
24.05.2021 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Adresa
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.