Stav: Zrušená

Serverový čas: 18.08.2022 19:12

Karta veřejné zakázky #VZ002/2021
Lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při povrchových úpravách skříní kolejových vozidel

Informace

ID zakázky
12269
Název zakázky
Lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při povrchových úpravách skříní kolejových vozidel
Číslo spisu VZ
VZ002/2021
Evidenční číslo zakázky
Z2021-016339
Číslo oznámení z TED
2021/S 090-234261
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
45 000 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34620000-9 - Kolejová vozidla
Doplňující CPV kód
50222000-7 - Opravy a údržba kolejových vozidel
50224200-3 - Generální opravy osobních železničních vozů
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při povrchových úpravách skříní kolejových vozidel

Popis předmětu VZ

Předmětem Veřejné zakázky je výběr dodavatele pro lakýrnické práce včetně dodávek materiálu při úpravách povrchů kolejových vozidel včetně dodávek materiálů potřebných pro realizaci. Materiály potřebnými pro realizaci se rozumí zejména barvy, laky, tužidla, plniče, spotřební materiál a všechny další materiály potřebné pro realizaci prací v požadované kvalitě.
Předmětem Veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout vyplývá z této zadávací dokumentace nebo z návrhu Rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka rozdělena na 4 (čtyři) části, přičemž pro každou část bude až se 2 (dvěma) dodavateli, jejichž nabídky budou v příslušné části vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější postupem.
Rámcová smlouva o dílo bude uzavřena na dobu určitou, a to 3 (tří) let od nabytí její účinnosti.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.06.2021 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
10.06.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
DPOV, a.s.
Adresa
Husova 635/1b
Přerov
751 52, Česká republika
Administrátor VZ
Ilona Zatloukalová
ilona.zatloukalova@dpov.cz
+420 724203346
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27786331

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.

Část A) Veřejné zakázky Kolejová vozidla PSO Přerov

Stav
Zrušená
Předpokládaná hodnota bez DPH
11 250 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34620000-9 - Kolejová vozidla
Doplňující CPV kód
50222000-7 - Opravy a údržba kolejových vozidel
50224200-3 - Generální opravy osobních železničních vozů
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

Část B) Veřejné zakázky Kolejová vozidla PSO Veselí nad Moravou

Stav
Zrušená
Předpokládaná hodnota bez DPH
11 250 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34620000-9 - Kolejová vozidla
Doplňující CPV kód
50222000-7 - Opravy a údržba kolejových vozidel
50224200-3 - Generální opravy osobních železničních vozů
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

Část C) Veřejné zakázky Kolejová vozidla PPO Olomouc

Stav
Zrušená
Předpokládaná hodnota bez DPH
11 250 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34620000-9 - Kolejová vozidla
Doplňující CPV kód
50222000-7 - Opravy a údržba kolejových vozidel
50224200-3 - Generální opravy osobních železničních vozů
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy

Část D) Veřejné zakázky Kolejová vozidla PPO Valašské Meziříčí

Stav
Zrušená
Předpokládaná hodnota bez DPH
11 250 000,00 Kč
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
34620000-9 - Kolejová vozidla
Doplňující CPV kód
50222000-7 - Opravy a údržba kolejových vozidel
50224200-3 - Generální opravy osobních železničních vozů
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy