Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.01.2023 09:41

Karta veřejné zakázky #MUUB/22218/2021/ORM
Regenerace sídliště Pod Vinohrady - 6. etapa

Informace

ID zakázky
12326
Název zakázky
Regenerace sídliště Pod Vinohrady - 6. etapa
Číslo spisu VZ
MUUB/22218/2021/ORM
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
10 355 822,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45310000-3 - Elektroinstalační práce
37535200-9 - Vybavení hřišť
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je provedení 6. etapy regenerace sídliště Pod Vinohrady v ul. Větrná, U Plynárny a V. Růžičky.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je provedení 6. etapy regenerace sídliště Pod Vinohrady v ul. Větrná, U Plynárny a V. Růžičky. Jedná se o opravu místních komunikací, pěších tras. Jsou zde nově navržena parkovací stání, nové plochy pro kontejnery a úprava betonových terénních schodišť. Součástí stavby je vybudování dětského hřiště, odpočinkových ploch a sadovnické úpravy, včetně provedení následné péče po dobu 2 let. Po provedení následné povýsadbové péče bude se zhotovitelem uzavřena samostatná smlouva, která je součástí zadávací dokumentace.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
09.06.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o., Mgr. Marta Černá, mciservis@mciservis.eu, 573 034 265
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.