Stav: Zrušená

Serverový čas: 06.02.2023 01:00

Karta veřejné zakázky #VZ2021-032-vyb-its
Realizace pergol u budovy CSS

Informace

ID zakázky
12388
Název zakázky
Realizace pergol u budovy CSS
Číslo spisu VZ
VZ2021-032-vyb-its
Evidenční číslo zakázky
VZ2021-032-vyb-its
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
653 557,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Realizace pergol u budovy CSS

Popis předmětu VZ

Jedná se o realizaci výstavby 2ks nových pergol a úpravu (doplnění prvků, nátěr) jedné stávající pergoly u nové budovy CSS U Lesíka. Součástí plnění jsou práce i povinnosti vycházející z výkazu výměr a smlouvy o dílo.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
01.06.2021 08:00:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Václav Vybíral
vaclav.vybiral@muznojmo.cz
+420 739389055
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.