Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.08.2021 19:38

Karta veřejné zakázky #MUUB/22337/2021/ORM
Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - projektová dokumentace část 1

Informace

ID zakázky
12436
Název zakázky
Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Uherském Brodě - projektová dokumentace část 1
Číslo spisu VZ
MUUB/22337/2021/ORM
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 000 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací stavebních úprav budov základních škol a školní družiny.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací stavebních úprav budov základních škol a školní družiny s názvy:
„ZŠ Mariánské náměstí, Uherský Brod – půdní vestavba dvou kluboven ŠD“ (dále jen „PD1“),
„ZŠ a MŠ Újezdec, Uherský Brod – nástavba školy pro 2 odborné učebny“ (dále jen „PD2“).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
09.06.2021 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Ing. Dagmar Braunerová, dagmar. braunerova@ub.cz, 572 805 235
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.