Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.08.2022 05:53

Karta veřejné zakázky #MUUB/27042/2021/ORM
ZTV lokalita Nad Zámkem III, Uherský Brod

Informace

ID zakázky
12587
Název zakázky
ZTV lokalita Nad Zámkem III, Uherský Brod
Číslo spisu VZ
MUUB/27042/2021/ORM
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
8 200 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45233000-9 - Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45233120-6 - Výstavba silnic
71250000-5 - Architektonické, technické a zeměměřičské služby
45213316-1 - Stavební úpravy chodníků
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45316100-6 - Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
45310000-3 - Elektroinstalační práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování základní technické vybavenosti pro 19 rodinných domů v lokalitě Nad Zámkem v Uherském Brodě.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování základní technické vybavenosti pro 19 rodinných domů v lokalitě Nad Zámkem v Uherském Brodě, jejíž součástí je realizace nové místní komunikace v dopravním režimu "obytná zóna".

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
08.07.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o., Mgr. Marta Černá, mciservis@mciservis.eu, 573 034 265
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.