Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.02.2023 08:47

Karta veřejné zakázky #VZ2021-035-MOL-ITS
Sanace opěrných zdí - 2021

Informace

ID zakázky
12591
Název zakázky
Sanace opěrných zdí - 2021
Číslo spisu VZ
VZ2021-035-MOL-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 017 510,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Sanace opěrných zdí - 2021

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou sanace opěrných zdí ve třech lokalitách ve Znojmě. Jedná se o opěrnou zeď za domy na ul. Mlýnská č. 2, na ul. Koželužská č. 16 a Koželužská č. 50.
Autorem zpracované projektové dokumentace je Ing. Čeleda, AC - projekt, Dobšická 12, Znojmo.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
11.06.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.