Stav: Probíhající

Serverový čas: 22.06.2021 06:18

Karta DNS #SPU-IKT-2
Nákup IKT pre potreby SPU

Informace

ID zakázky
12595
Název zakázky
Nákup IKT pre potreby SPU
Číslo spisu VZ
SPU-IKT-2
Evidenční číslo zakázky
129/2021 pod číslom 28362-MUT dňa 31. 5. 2021
Číslo oznámení z TED
2021/S 102-266431 zo dňa 28.05.2021
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
1 345 800,00 EUR
Hlavní CPV kód
30200000-1 - Počítače
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladmo): počítače, notebooky, príslušenstvo k PC, PC komponenty, tlačiarne a pod.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Zelená zakázka

Ano

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
29.06.2021 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
29.06.2021 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Slovenská republika
Administrátor VZ
Veronika Dobiášová
spu.dobiasova@proebiz.com
+421 908283860

Dokumenty