Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.12.2019 22:39

Karta zakázky #07731/2018/ODDVO
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2018/2019 pre oblasť „Juh“ – výzva č. 2

Informace

ID zakázky
1263
Název zakázky
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2018/2019 pre oblasť „Juh“ – výzva č. 2
Číslo spisu VZ
07731/2018/ODDVO
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
520 195,00 EUR
Hlavní CPV kód
34927100-2 - Posypová sůl
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – materiálu používaného na zimnú údržbu cestných komunikácií, konkrétne voľne loženej posypovej soli (NaCl) v predpokladanom množstve 7550 ton, vrátane jeho dopravy a s vyložením tovaru z dopravných prostriedkov na miesta určenia, ktorými sú jednotlivé strediská verejného obstarávateľa - Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s., v kvalite, v lehotách, spôsobom a v predpokladaných množstvách podrobne opísaných v v prílohách č. 1 až 5 súťažných podkladov (ďalej len „SP“).

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v rámci DNS, ktorý prevádzkuje centrálna obstarávacia organizácia (ďalej len COO) v zmysle § 15 ZVO: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
Vyššie identifikovaná COO zároveň v prípade tejto výzvy (postupu zadávania zákazky) poskytuje aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejného obstarávateľa.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
22.10.2018 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Adresa
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovenská republika
Administrátor VZ
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk
+421 484325645

Dokumenty