Stav: Probíhající

Serverový čas: 29.07.2021 15:13

Karta veřejné zakázky #S.270.2.2.2021
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Budowy) wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach umowy pod nazwą: „Zbiornik retencyjny w oddz. 104 p Biechów pow. 1,86.”

Komunikace